Wednesday, March 9, 2011

Keputusan Peperiksaan : PKSR 1 Tahun 5 (Mac 2011)

Ini merupakan ujian pertama murid untuk tahun 2011. Soalan adalah pelbagai aras dan merangkumi semua topik tahun 4 dan topik semasa untuk tahun 5. Soalan digubah oleh saya sendiri. Berikut adalah keputusan untuk kelas yang saya ajar.

5 UKM


5 UTM