Saturday, December 10, 2011

Buku Manual Pengurusan Headcount

Headcount adalah salah satu inovasi dalam pendidikan yang telah diamalkan sebelum tahun 2005 lagi. Namun, pengurusan headcount secara tersusun mula diperkenalkan di negeri Johor bermula tahun 2006. Berikut adalah kandungan buku manual pengurusan headcount yang diterbitkan oleh JPN Johor.
No comments:

Post a Comment