Thursday, December 8, 2011

Pekeliling Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA)

~ Sila rujuk Cara Mengira Perpindahan Gaji Dari SMM ke SBPA untuk maklumat lanjut ~

Akhirnya pekeliling berkenaan SBPA diumumkan kepada umum tepat jam 7:55 a.m pada 08 Disember 2011.

Photobucket

Ada 3 pekeliling iaitu untuk umum, untuk guru dan untuk PDRM.


Photobucket

Semua pekeliling ini boleh dilayari di pelbagai agensi kerajaan iaitu :

Senarai Agensi

Dokumen berkenaan SBPA boleh diakses dan dimuat turun melalui laman web agensi-agensi masing-masing. Senarai agensi boleh dirujuk pada jadual di bawah:

Semua Pekeliling yang di senaraikan di bawah adalah dalam format PDF. Bagi yang tiada perisian Acrobat Reader, sila muatturun Acrobat Reader.

Senarai Agensi
Bil. Agensi
1 Jabatan Perkhidmatan Awam
2 MAMPU
3 Pejabat Perdana Menteri
4 Kementerian Kewangan
5 Kementerian Pengangkutan
6 Kementerian Kerja Raya
7 Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri
8 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
9 Kementerian Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan
10 Kementerian Sumber Manusia
11 Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
12 Kementerian Pertahanan
13 Kementerian Luar Negeri
14 Kementerian Belia Dan Sukan
15 Kementerian Kesihatan Malaysia
16 Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar
17 Kementerian Dalam Negeri
18 Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi
19 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air
20 Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani [2]
21 Kementerian Pelajaran Malaysia
22 Kementerian Pengajian Tinggi
23 Kementerian Pelancongan
24 Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
25 Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah
26 Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
27 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
28 Pejabat Perdana Menteri

Walaupun JPA telah menyiarkan pekeliling tersebut, namun Bahagian Lampiran C tidak disiarkan secara terus dan perlu merujuk kepada bahagian Sumber Manusia masing-masing. Berikut adalah ayat yang tertera di laman web JPA tersebut :

"Sila rujuk Bahagian Sumber Manusia Kementerian/Jabatan/agensi masing-masing bagi urusan mengenai Lampiran C."

~ Sila rujuk Cara Mengira Perpindahan Gaji Dari SMM ke SBPA untuk maklumat lanjut ~

No comments:

Post a Comment