Saturday, December 10, 2011

SPSK : PK 01 - Pengurusan Panitia

Maklumat berkaitan pengurusan panitia mengikut Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) haruslah dikongsi bersama untuk manfaat semua guru. Berikut adalah dokumen-dokumen yang dapat membantu semua ketua panitia dan guru meningkatkan lagi pengurusan panitia masing-masing:

PK01 - PENGURUSAN PANITIA (UMUM)

PK01 - CARTA ALIR PENGURUSAN PANITIA

PK01-1 Senarai Kandungan Fail Panitia Mata Pelajaran

PK01-2 Laporan Pelaksanaan Program Panitia Mata Pelajaran

PK01-3 Senarai Semak Laporan Program

PK01-4 Rekod Pengesanan Sukatan Pelajaran


Selain daripada dokumen SPSK tersebut, ketua panitia juga perlu merujuk kepada pekeliling yang ada iaitu pekeliling berikut:

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 04 Thn 1986 - Pengurusan Panitia Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 03 Thn 1999 - Penyediaaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran

Dua pekeliling di atas adalah pekeliling utama. Ada beberapa lagi pekeliling yang perlu ketua panitia rujuk iaitu SPI Bil 11 tahun 2002 dan SPI Bil 5 tahun 2003.

Selain itu, untuk memantapkan pengurusan panitia, silalah rujuk manual pengurusan headcount untuk memastikan pelaksanaan headcount di sekolah berkesan dan dilaksanakan dengan sempurna.

klik di sini --> Buku Manual Pengurusan Headcount

No comments:

Post a Comment