Saturday, December 17, 2011

Surat Pekeliling Perkhidmatan Berkaitan SBPA

Membaca Pekeliling Perkhidmatan dari pihak JPA berkenaan SBPA adalah tidak lengkap tanpa membaca Surat Pekeliling Perkhidmatan (SPP) yang menerangkan setiap satu elemen yang ada dalam SBPA itu sendiri. Contohnya ialah pertanyaan bagaimana proses kerja berkenaan ujian atau penilaian terhadap kakitangan awam itu dibuat.

JPA telah dan sedang menyiarkan SPP tersebut secara berperingkat. Setakat ini, beberapa SPP telah dikeluarkan. Blog ini akan menghimpunkan SPP berkenaan. Sila muat turun dengan klik pada pautan di bawah : (dokumen dimuat naik ke sistem 4shared)


SPP bil 4 tahun 2011
PROGRAM BERSEPADU POTENSI DAN KOMPETENSI


SPP bil 5 tahun 2011
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM


SPP bil 6 tahun 2011
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA


SPP bil 7 tahun 2011
PENGANUGERAHAN PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANG DAN PEMBERIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG


SPP bil 8 tahun 2011
SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM


SPP bil 9 tahun 2011
- belum disiarkan -

SPP bil 10 tahun 2011
DASAR DAN PROSEDUR PELEPASAN JAWATAN DAN PELETAKAN JAWATAN

SPP bil 11 tahun 2011
PELAKSANAAN DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) DALAM PERKHIDMATAN AWAM

SPP bil 12 tahun 2011
DASAR BARU PELANTIKAN SECARA PEMINJAMAN, PERTUKARAN SEMENTARA DAN PERTUKARAN TETAP

SPP bil 13 tahun 2011
PELAKSANAAN DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) DALAM PERKHIDMATAN AWAM

SPP bil 14 tahun 2011
SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM

SPP bil 15 tahun 2011
KEMAJUAN KERJAYA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAMSpp bil 14 tahun 2011 - Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam


Spp bil 15 tahun 2011 - Kemajuan Kerjaya Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Saraan Baru Perkhid...

Surat Pekeliling Perkhidmatan yang lain akan dimuat naik dari masa ke semasa. Sila layari blog ini lagi pada masa hadapan.

No comments:

Post a Comment