Tuesday, April 10, 2012

Saringan Khas LINUS Tahun 3, 2012 (Contoh Soalan)

Berikut adalah contoh saringan LINUS khas tahun 3 pada tahun 2012.


Saring Khas (Set 1) - Literasi                                                                                                   


Saring Khas (Set 2) - Numerasi                                                                                                   

No comments:

Post a Comment