Thursday, May 10, 2012

PELEPASAN KEPADA PEGAWAI & KAKITANGAN YANG DILANTIK SPR UNTUK MENJALANKAN TUGAS BERKAITAN PILIHANRAYA

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk surat Ruj. JPNJ/PKHD/(26)/100-3/6/1(32) bertarikh 4 Mei 2012. Pihak Kerajaan melalui Surat Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 1990 telah memutuskan bahawa pegawai kerajaan yang dilantik oleh Suruhanjaya Pilihanraya hendaklah dilepaskan untuk menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan dan tugas-tugas tersebut adalah dianggap sebagai menjalankan tugas rasmi.

Bersama-sama ini disertakan surat berkenaan dan Surat Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 1990 untuk makluman dan tindakan tuan/puan selanjutnya.
No comments:

Post a Comment