Thursday, May 17, 2012

Surat Edaran: JPA.BK(S)134/2/8 Jld.2(7) : Kaedah Pengiraan Elaun Pemangkuan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Untuk pengetahuan semua kakitangan awam :

Surat Edaran: JPA.BK(S)134/2/8 Jld.2(7) - Kaedah Pengiraan Elaun Pemangkuan Berikutan Pelaksanaan Jadual Ga...No comments:

Post a Comment