Sunday, June 10, 2012

Kerjaya Hebat Untuk Golongan Pintar ?

Berdasarkan artikel neh, golongan guru sekolah rendah merupakan kerjaya yang memerlukan mereka yang 'smart'.. sila baca bahan bacaan di bawah neh:


Artikel penuh kat bawah neh:

Smart Careers for Intelligent People
sumber : http://education.yahoo.net/articles/hot_jobs_for_smart_people.htm?kid.. pada 10 Jun 2012 jam 11:00 a.m

No comments:

Post a Comment