Friday, June 1, 2012

Remaja Dan Tingkah Laku Negatif


Admin kongsikan buku terbitan Penerbit Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang boleh dimuat turun di laman web UTM.


Buku ini mengandungi 11 bab seperti berikut:

Bab 01: Perlakuan Buli Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah
Bab 02: Lepak Dan Peranan Ibu Bapa Terhadap Remaja
Bab 03: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gejala Ponteng
Bab 04: Pembinaan Indeks Perlakuan Melepak
Bab 05: Pelakuan Agresif Di Kalangan Remaja
Bab 06: Program-Program Pemulihan Tingkah Laku
Bab 07: Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Remaja Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan
Bab 08: Masalah Disiplin Di Di Kalangan Remaja
Bab 09: Persekitaran Keluarga Dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Devian Remaja
Bab 10: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemerosotan Disiplin Di Kalangan Remaja
Bab 11: Permasalah Sosial Di Kalangan Remaja: Satu Cabaran
No comments:

Post a Comment