Monday, September 3, 2012

URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BAGI TAHUN 2013

Admin dapat info neh dari sumber seperti yang dinyatakan diakhir blog neh. Sila baca sebagai panduan.


Muat Turun SURAT SIARAN di sini.

Semua Pegawai Pelajaran Daerah
Semua Pengetua/Guru Besar Sekolah
Menengah dan Rendah Negeri Perak

Tuan/Puan,

URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BAGI TAHUN 2013

Sukacita saya diarah merujuk kepada surat Kementerian Pelajaran Malaysia KP(PP)SULIT 0063/1/1 JILID 15 (12) bertarikh 14 Ogos 2012 berhubung dengan  perkara di atas.

 2.       Dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran Perak dalam proses menguruskan urusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma  Tahun 2013. Pegawai yang layak adalah seperti di LAMPIRAN A.(sila klik untuk lihat dan muat turun)

 3.       Sehubungan itu,  pihak  tuan/puan dikehendaki memperakukan semua pegawai di bawah penyeliaan tuan/puan dengan melengkapkan borang di LAMPIRAN B1 hingga LAMPIRAN B9.
Sila klik untuk lihat dan muat turun: 4.       Oleh kerana pihak Kementerian Pelajaran Malaysia akan menggunakan sistem epangkat sepenuhnya, maka pihak tuan/puan dikehendaki memastikan semua maklumat pegawai-pegawai yang layak dinaikkan pangkat Tahun 2013 dikemaskinikan. Maklumat-maklumat yang perlu dikemaskinikan dalam sistem epangkat adalah seperti berikut:

4.1Maklumat akademik;
4.2Maklumat Pengisytiharan harta  (Surat kelulusan pengisytiharan harta tahun 2009 ke atas);
4.3Maklumat pengalaman bekerja (5 tahun terakhir);
4.4Maklumat Perkhidmatan;
4.5Maklumat tempoh percubaan berdenda dan tatatertib (jika ada);
4.6Maklumat cuti; dan
4.7Maklumat markah prestasi (Tahun 2009, 2010 dan 2011).

5.       Selepas semua maklumat dikemaskini pihak tuan/puan selaku Ketua Jabatan hendaklah membuat pengesahan (‘Klik’ butang hantar pengesahan).  
  
6.       Bagi memudahkan jabatan ini membuat semakan dan memperakukan pegawai yang layak dalam urusan kenaikan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan Tahun 2013 tuan/puan dikehendaki mengemukakan ke jabatan ini (u.p Unit Naik Pangkat) sebelum atau pada 14 September 2012  dokumen-dokumen seperti berikut:

6.1Borang LAMPIRAN B1 hingga B9 (Mengikut mana berkenaan)
6.2Salinan diakui sah Kad Pengenalan di atas kertas A4;
6.3Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred DGA29/DG41
6.4Salinan diakui sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred DGA29/DG41
6.5Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DGA32/DGA34 (jika berkaitan)
6.6Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG44 (jika berkaitan)
6.7Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG48 (jika berkaitan)
6.8Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG52 (jika berkaitan)
6.9Salinan surat kelulusan pengisytiharan harta tahun 2009 ke atas.
6.10Kenyataan Ketua Jabatan (klik untuk lihat dan muat turun)

  1. Markah LNPT – Tahun 2009, 2010 dan 2011 (Pegawai yang sedang cuti belajar, cuti tanpa gaji, cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun 2009, 2010 dan 2011 hendaklah mengemukakan markah LNPT bagi tahun  sebelumnya.

  1. Salinan surat laporan tatatertib/keputusan tatatertib/surat pertuduhan/kes mahkamah jenayah/perintah kebankrapan sekiranya pegawai yang pernah/sedang dalam tindakan tersebut.
6.11Salinan kenyataan perkhidmatan yang lengkap dan kemaskini.

7.       Sebarang masalah jika ada, sila hubungi Unit Naik Pangkat di talian 5015059, 5015060, 5015061, 5015306 dan 5015064 untuk penjelasan selanjutnya.

Kerjasama tuan dalam perkara ini adalah sangat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”sumber: http://pelajaranperak.gov.my/v2/modules/news/article.php?storyid=1354 pada 03 September 2012 jam 03:00 p.m (sumber sah pada masa dan tarikh yang dinyatakan jika tiada perubahan)


No comments:

Post a Comment