Monday, November 26, 2012

IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI KALI KEDUA TAHUN 2012

Sebagaimana yang kita ketahui, kakitangan awam akan menerima 'bonus' pada bulan Disember 2012 dan bulan januari 2013. Berikut adalah pekeliling yang dikeluarkan berkaitan bayaran bonus itu nanti:


PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 12 TAHUN 2012

No comments:

Post a Comment