Tuesday, January 22, 2013

Siaran Kepada Guru-guru Tentang Ketidakhadiran Murid

Siaran ini diedarkan kepada semua guru untuk memastikan pengurusan rekod kehadiran murid direkodkan sebaik-baiknya.

No comments:

Post a Comment