Wednesday, June 19, 2013

Surat Siaran KPM Bil 14 Tahun 2013 : Langkah-langkah KPM Bagi Menjamin Kesihatan dan Keselamatan Murid-murid di Sekolah Yang Berada Dalam Kawasan Berjerubu Yang Dianggap Kritikal

Keadaan sekarang (terutama dikawasan sekitar Johor) yang berjerubu boleh mengundang bahaya dan menurunkan tahap kesihatan terutama bagi kanak-kanak yang alah dengan udara tercemar. Berikut adalah surat peringatan untuk pihak sekolah mengambil tindakan dengan segera berkaitan cuaca berjerubu yang sedang melanda negara ketika ini.

No comments:

Post a Comment