Tuesday, October 1, 2013

Laporan Audit Negara bagi tahun 2012 telah dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara pada hari ini. Selain daripada Laporan Belanjawan Negara yang bakal diumumkan hujung bulan ini, Laporan Audit Negara juga adalah merupakan sesuatu yang seringkali ditunggu-tunggu. Admin berharap laporan ini akan menjadikan perkhidmatan awam bertambah berkualiti dengan mengambil tindakan sewajarnya ke atas laporan audit tersebut supaya pembaziran dapat dielakkan dan kecekapan ditingkatkan. Laporan boleh dibaca di laman web Jabatan Audit Negara atau di pautan di bawah ini. Laporan Ketua Audit Negara Persekutuan 2012

     
TAJUKCAPAIAN 1CAPAIAN 2
Aktiviti Kementerian/Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Siri 1 

Aktiviti Kementerian/Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Siri 2
Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara  Siri 1 Mengenai Aktiviti Kementerian / Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2012  
Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara  Siri 2 Mengenai Aktiviti Kementerian / Jabatan Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2012Laporan Ketua Audit Negara Negeri 2012

     
NegeriTajuk
Capaian 1
Capaian 2
Johor
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 2
Kedah
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Siri 2
Kelantan
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Siri 2
Melaka
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Siri 2
Negeri Sembilan
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Siri 2
Pahang
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang Siri 2
Perak
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perak  Siri 2
Perlis
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Siri 2
Pulau Pinang
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Siri 2
Sabah
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 1
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Siri 2
Sarawak
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Siri 1
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Sarawak Siri 2
Selangor
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Siri 1
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Selangor Siri 2
Terengganu
Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Siri 1
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Terengganu
Siri 2


Laporan Ketua Audit Negara Badan Berkanun Persekutuan 2012

     
TAJUKCAPAIAN 1CAPAIAN 2
Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan serta Pengurusan
Syarikat Subsidiari Siri 1

 Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan serta Pengurusan
Syarikat Subsidiari Siri 2
Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan
Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan serta Pengurusan
Syarikat Subsidiari Bagi Siri 1

 Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan
Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan serta Pengurusan
Syarikat Subsidiari Bagi Siri 2

No comments:

Post a Comment