Monday, November 18, 2013

Hari Kelepasan Am Negeri Johor 2014

Jadual ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Takwim Persekolahan Tahun 2014 dan Takwim Cuti Umum Persekutuan dan Negeri-negeri di Malaysia dan juga Takwim Cuti Peristiwa dan Cuti Berganti Tahun 2014. 


# Sila ambil perhatian bahawa cuti umum Deepavali telah diubah ke 22 Oktober 2014 (Rabu) dan bukannya 23 Oktober seperti yang tertera di atas.


# Cuti umum negeri Johor 2014

No comments:

Post a Comment