Wednesday, November 6, 2013

Logo Baru Kementerian Pendidikan Malaysia

Kementerian Pendidikan Malaysia telah memutuskan untuk menggunakan logo baru seperti berikut:


Logo ini direka menggunakan huruf 'Alif' sebagai konsep teras. Pendekatan menggunakan huruf atau typography adalah berdasarkan pengertian bahawa manusia yang pada masa hidupnya berada pada jalan yang lurus sebagaimana huruf 'Alif' itu.

Alif juga membawa pengertian ILMU kerana Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa darjat.

Ilmu juga diklasifikasikan sebagai pengetahuan atau kepandaian yang merangkumi semua bidang yakni duniawi mahupun ukhrawi.

Ilmu juga ditakrifkan sebagai pemindahan roh atau jiwa daripada kegelapan kepada kecerahan dan sebagai suatu kebenaran dan keyakinan.

Logo ini menggunakan dua 'P' dan dua 'Alif' yang bertingkat ke arah Alif melambangkan tahap-tahap kecemerlangan pendidikan Malaysia.

Bentuk Bulat melambangkan Malaysia sebagai pusat pendidikan yang bersifat global.

Dari segi warna, Biru bermaksud profesionalisma dalam sistem pendidikan negara.

Kuning keemasan melambangkan kecemerlangan.

Putih melambangkan sistem pendidikan yang bermutu tinggi dan membentuk insan yang berkualiti dan berilmu mulia.

Direkabentuk oleh:
Prof. Dato' Dr Ahmad Zainuddin & Mohd Faizal Ahmad
(Majlis Rekabentuk Malaysia)


No comments:

Post a Comment