Wednesday, November 6, 2013

Struktur Gaji Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Mulai 01 November 2013

Berdasarkan PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013 yang dikeluarkan pada 06 November 2013, terdapat penambah baikan struktur gaji bagi semua sektor awam. Namun bagi PPP (khususnya), perubahan yang berlaku ialah dari aspek gaji dibundarkan (tanpa sen) dan mata gaji maksima dinaikkan untuk mengelakkan PPP 'melanggar dinding' dengan cepat. Untuk maklumat lanjut sila rujuk rajah di bawah. 

Lihat perubahan yang berlaku seperti berikut:

JADUAL GAJI BARU

 JADUAL GAJI LAMA

Rujuk PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013 di bawah:
# struktur gaji guru, struktur gaji cikgu, gaji baru guru

No comments:

Post a Comment