Friday, December 6, 2013

Pekeliling Am Kerajaan Negeri Johor Bilangan 03 Tahun 2013 - Cuti Mingguan Negeri Johor Mulai 01 Januari 2014

Seperti mana diketahui bahawa cuti mingguan negeri Johor akan berubah dari Sabtu-Ahad kepada Jumaat-Sabtu. Berikut adalah pekeliling yang berkaitan untuk menjelaskannya:


Baca juga maklumat tambahan ini:


Rujuk juga surat daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam seperti berikut:
No comments:

Post a Comment