Thursday, June 19, 2014

SOAL SELIDIK KEFAHAMAN MENGENAI PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2014

Sesi penataran penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah selesai dilaksanakan.  Pentadbir sekolah dan guru diharapkan telah memahami  PBS yang telah ditambahbaik selepas mengikuti sesi penataran tersebut.  Oleh itu, semua pihak diharapkan boleh melaksanakan PBS yang ditambahbaik di sekolah masing-masing. 

Tujuan soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat tentang kefahaman pentadbir sekolah dan  guru untuk melaksanakan PBS yang telah ditambahbaik. Hasil maklumat ini akan dapat membantu Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam merangka pelan tindakan pelaksanaan PBS selanjutnya.

Semua guru diminta menjawab SEMUA item yang terkandung dalam soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas. 

Segala maklumat yang diberikan adalah SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

Terdapat 2 pautan iaitu untuk sekolah rendah dan juga untuk sekolah menengah.

Soal Selidik Kefahaman Mengenai Penambahbaikan PBS 2014 (Sekolah Menengah)


Soal Selidik Kefahaman Mengenai Penambahbaikan PBS 2014 (Sekolah Rendah)

#Soal selidik PBS, soal selidik PBS 2014

No comments:

Post a Comment