Thursday, September 25, 2014

The Henley & Partners Visa Restrictions Index - Malaysia pada kedudukan ke 8

Mengikut data The Henley & Partners Visa Restrictions Index yang dikeluarkan pada 25 September 2014, Malaysia berada pada kedudukan ke 8 iaitu dalam kelompok 26 negara terbaik.

Laporan ini boleh diperolehi di pautan berikut: https://www.henleyglobal.com/international-visa-restrictions/


Laporan juga boleh di baca melalui scribd di bawah ini :


No comments:

Post a Comment