Sunday, February 1, 2015

Urusan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG44 Ke Gred DG48 (Bidang Umum, Bidang Teknikal Dan Bidang Pendidikan Islam) Bagi Jawatan Pentadbiran Tahun 2015 Di Kementerian Pendidikan Malaysia

Permohonan untuk pemangkuan ini boleh dilayari di laman web e-pangkat di http://apps9.moe.gov.my/epangkat/login.php . Sistem permohonan akan dibuka bermula 09 Februari dan tarikh tutup permohonan pula ialah pada 28 Februari 2015. Bagi mereka yang berminat, bolehlah mengisi borang permohonan ini dengan segera.


No comments:

Post a Comment