Saturday, March 14, 2015

Tema Hari Guru Tahun 2015

Tema sambutan hari guru bagi tahun 2015 ialah "Guru: Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak"

Surat edaran berkaitan hal ini adalah seperti berikut:


#HariGuru2015 #Temahariguru2015


No comments:

Post a Comment